Gjentatt obligasjonseiermøte i NOR11

Stavanger, 28. januar 2014: Det vises til tidligere meldinger fra Norwegian Energy Company ASA ("Noreco") angående innkalling til obligasjonseiermøte i selskapets obligasjonslån NOR 11. 

Se vedlagt innkalling til gjentatt møte. Innkallingen gjelder samme forhold som beskrevet i melding av 10. januar 2014.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com