Huntington midlertidig stengt

Report this content

Stavanger, 12. august 2013: Operatøren for Huntington-feltet har informert sine partnere om at feltet vil være nedstengt frem til problemene med ventilasjonsanlegget til oljelageret om bord på plattformen på feltet er løst. Norwegian Energy Company (Noreco) er partner og eier 20 prosent av Huntington-lisensen.

Operatøren uttrykker følgende:

«Torsdag 8. august utstedte UK Health & Safety Executive (HSE) et forbud for ansvarseier (duty holder) Teekay Petrjoarl, relatert til aktivitet ved ventilasjonsanlegget til oljelageret ved lav vindhastighet på Voyageur Sprirt, som er det flytende produksjonsskipet (FPSO) på Huntington-feltet i den Britiske delen av Nordsjøen.

Operatøren E.ON E&P UK Limited hadde da allerede på forhånd og for sikkerhets skyld stanset produksjonen. E.ON E&P vil forsikre seg om at skipet kan operere sikkert før oppstart på nytt blir vurdert.


E.ON E&P arbeider tett med Teekay Petrojarl for å løse problemet. Sikkerheten for personalet om bord er førsteprioritet for E.ON på vegne av Huntington Joint Venture-partnerne, All risiko skal være eliminert eller minimert så langt det er praktisk mulig.


E.ON E&P vurderer produksjonsoppstart i lys av værforholdene på feltet. Det kan være aktuelt å redusere produksjonsraten inntil problemet med ventilasjonsanlegget er løst permanent. I forkant av nedstengingen produserte Huntington rundt 24 000 fat per dag.


Igangkjøringen av gasskompressorsystemet pågår, og forventes ferdigstilt innen slutten av neste uke.»


Operatøren og ansvarseier har igangsatt en rekke aksjoner for å sikre at driften av gassventileringssystemet kan bli forbedret gjennom reviderte prosedyrer. Dersom dette er gjennomførbart er det Norecos forståelse at feltet kan være i produksjon i neste uke. Ferdigstillelse av den permanente løsningen er planlagt gjennomført i slutten av august.

– Noreco er nå i den uheldige situasjon at all produksjon fra felter der selskapet har eierinteresser er stengt. Vi følger situasjonen nøye og bistår de respektive operatører med nødvendige ressurser for å sikre raskest mulig oppstart, men det vil naturligvis ikke gå på bekostning av hensynet til helse, miljø og sikkerhet, sier Svein Arild Killingland, adm. direktør i Noreco.

Eierandelene i Huntington feltet er som følger; E.ON E&P UK Ltd. (25% operatør), Premier Oil plc (40%), Noreco Oil UK (20%), og Iona Energy Inc. (15%).


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (+47 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner