Huntington oppdatering

Stavanger, 30. september 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) eier 20 prosent av det britiske oljefeltet Huntington, som for tiden er under utbygging. Produksjonen på feltet skal gjøres via den flytende produksjonsenheten Sevan Voyageur.

 

Huntington-partnerskapet har fulgt nøye med på situasjonen rundt Sevan, og er meget fornøyd med at selskapet har oppnådd en avtale med Teekay.  Dette vil sikre fullføring av oppgraderingen av Voyageur og en videreføring av leieavtalen med Huntington. Partnerskapet vil fortsette å følge situasjonen nøye inntil restruktureringen er gjennomført.

 

Kontakter:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør (+47 922 83 856)
Rebekka Herlofsen, Finansdirektør (+47 916 60 269)

Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner