Huntington oppdatering

Stavanger, 23 oktober 2013: Vi viser til børsmelding fra Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet", ticker "NOR") 21 oktober 2013 hvor det blant annet ble informert om at Huntington-feltet fortsatt produserer på cirka 40 prosent av sin kapasitet, og at videre informasjon angående økning opp mot kapasitetsgrense var forventet i løpet av denne uken. 

Operatøren av Huntington har fortsatt tett samarbeid med operatøren av CATS gass-transportsystemet for å adressere produksjonsrestriksjonene som ble innført for Huntington tidlig i september. Noreco har nå blitt informert om at Huntington, som nå totalt produserer ca 12 000 fat olje-ekvivalenter per dag, forventes å få løftet sine produksjonsbegrensninger suksessivt fra tidlig november.

For videre informasjon, vennligst kontakt:
Svein Arild Killingland, CEO. +47 913 40786

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner