Huntington-produksjon stengt

Stavanger, 23. april 2014: Produksjonen fra Huntington-feltet i Storbritannia har vært stengt siden 12. april mens arbeidet med å skifte ut et antall koplinger som inngår i dekkgass-systemet (inertgass-) til lagertankene på den flytende produksjons- og lagerenheten pågår.

I følge opplysninger som operatøren har formidlet til partnerne i lisensen går arbeidet nå som planlagt, og en full omstart av produksjon er forventet å skje mellom 30. april og 7. mai.

Om det ikke skulle bli ytterligere produksjon fra Huntington-feltet denne måneden, vil gjennomsnittlig dagsproduksjon fra feltet i april utgjøre om lag 1 900 fat oljeekvivalenter til Noreco. Til sammenlikning produserte Huntington 5 573 fat oljeekvivalenter per dag til Noreco i mars.

Noreco vil gi en oppdatering på Huntington-situasjonen i den ordinære produksjonsrapporten for april. Den vil senest bli offentliggjort i første uke av mai.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner