Huntington produserer igjen

Stavanger, 13. mai 2014: Produksjonen fra Huntington-feltet i Storbritannia startet igjen 11. mai. 

Produksjonen har vært stanset siden 12. april, i første omgang for utskiftning av et antall koplinger i dekkgass-systemet (inertgass) på produksjons- og lagerplattformen, deretter på nytt fra 26. april på grunn av en ikke planlagt driftsstans på stigerørplattformen i CATS-systemet.

Produksjonsnivået er for øyeblikket ca. 15 000 fat oe per dag totalt (3 000 fat oe per dag netto til Noreco), og forventes å stige mot platå produksjonsnivå på ca. 34 000 fat oe per dag innen kort tid.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, Finansdirektør, Tlf.: 0047 900 35 738

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner