Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Stavanger, 28. februar 2013; Det vises til børsmelding 25. februar 2013. Det meddeles herved at ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA vil avholdes 22. mars 2013 kl 12 på Stavanger Oljemuseum.

Se vedlagte innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen, samt møte- og fullmaktssedler. Dokumentene vil sendes aksjeeiere. Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling og møte-/fullmaktssedler er også tilgjengelig på www.noreco.com.

Som det fremgår av innkallingen er agendapunktene valg av styret og styreleder. Selskapets nominasjonskomité har foreslått at antall aksjonærvalgte styremedlemmer reduseres fra 7 til 5, og at den ekstraordinære generalforsamlingen velger et nytt styre bestående av Ståle Kyllingstad (styreleder), Hilde Drønen, Eimund Nygård, Erik Henriksen (ny) og Marika Svärdström (ny). Nominasjonskomiteens forslag støttes av selskapets tre største aksjonærer.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+ 47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com