Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 27. oktober 2014

Stavanger, 6. oktober 2014; Det vises til børsmelding 3. oktober 2014 vedrørende styreendringer. 

Det meddeles herved at ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA vil avholdes 27. oktober 2014 kl. 13 i selskapets lokaler i Stavanger. Se vedlagte innkalling, samt møte- og fullmaktsedler. Dokumentene vil sendes aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling og møte-/fullmaktsedler vil også være tilgjengelig på www.noreco.com.

Som det fremgår av innkallingen omfatter agendaen valg av styre og styreleder. Selskapets nominasjonskomité er anmodet om å utarbeide et forslag og anbefaling til generalforsamlingen. Nominasjonskomitéens forslag vil så snart det er klart bli offentliggjort på www.newsweb.no og gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.noreco.com.

Kontakt:
Tommy Sundt, CFO. Tlf.: 47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: 47 913 10 458

Eller epost: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***
Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com