Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 3. mars 2015

Stavanger, 10. februar 2015; Det vises til børsmelding 4. februar 2015 vedrørende revidert restruktureringsforslag.

Det meddeles herved at ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA vil avholdes 3. mars 2015 kl. 12:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Se vedlagte innkalling, samt møte- og fullmaktsedler. Dokumentene vil sendes aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling og møte-/fullmaktsedler er også tilgjengelige på www.noreco.com.

Det foreliggende forslag til restrukturering skal også fremlegges for obligasjonseiermøter for godkjenning. Selskapet har til hensikt å innkalle til slike møter om kort tid og tidsnok til at møtene kan bli avholdt ikke senere enn om lag på samme tid som nevnte generalforsamling. I påvente av publisering av slike innkallinger og ytterligere avklaringer, og som følge av utestående brudd på obligasjonslån, den usikre situasjonen og pågående diskusjoner med obligasjonseiere og andre kreditorer jf tidligere børsmeldinger og senest melding av 4. februar 2015, har selskapet anmodet Oslo Børs om å inntil videre opprettholde suspensjonen av selskapets aksjer og obligasjoner.

Kontakt:

Tommy Sundt, CEO. Tlf.: +47 992 83 900
Odd Arne Slettebø, CFO. Tlf.: +47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: +47 913 10 458

Eller epost: investorrelations@noreco.com

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 49 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com