Innkalling til generalforsamling

Aksjonærer i Norwegian Energy Company ASA ("Noreco")innkalles til ordinær generalforsamling fredag 25. april 2008 kl. . 14.00 i Hall Toll 2. etg  Skanseg.2, 4006 Stavanger, Norge.
Innkalling til ordinær generalforsamling i Noreco, med vedlegg, ligger vedlagt.
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt,
Scott Kerr, CEO (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, Vice President Investor Relations  (+47 992 83 856)