Innkalling til obligasjonseiermøte – NOR10

Obligasjonseiere i NOR10 har blitt innkalt til obligasjonseiermøte 9. mars 2015 kl. 13:00. Innkallingen er gjort tilgjengelig for obligasjonseierne gjennom Stamdata. Den er også vedlagt denne meldingen samt lagt ut på selskapets hjemmeside for informasjon.

Kontakt: investorrelations@noreco.com 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 49 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker