Innkalling til obligasjonseiermøter

Stavanger, 16. februar 2015: Obligasjonseiere i NOR06, NOR10, NOR11 og NOR12 har blitt innkalt til obligasjonseiermøter 2. mars 2015 kl. 10:00 for å ta stilling til forslaget om restrukturering av Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet»). Forslaget ble presentert av Selskapet 4. februar 2015.

Innkallingen har blitt gjort tilgjengelig for obligasjonseierne gjennom Stamdata. Den er også vedlagt denne meldingen samt lagt ut på Selskapets hjemmeside for informasjon.

Som tidligere redegjort for og ytterligere utdypet i vedlagte innkalling, forutsetter forslaget til restrukturering tilslutning fra et kvalifisert flertall av både aksjonærer og obligasjonseiere. Aksjonærene har allerede blitt innkalt til ekstraordinær generalforsamling 3. mars 2015 kl. 12:00.

– Det haster med å finne en løsning for Noreco, og styret i Selskapet anser det som avgjørende at obligasjonseiere og aksjonærer enes om løsningen, sier Silje Augustson, styreleder i Noreco.

– Noreco og flere av selskapets datterselskaper har allerede brutt forpliktelser overfor sine finansielle kreditorer og forretningsforbindelser, herunder enkelte lisenspartnere. Selskapet har nå stanset ytterligere lån til datterselskaper frem til restruktureringsforlaget er vedtatt. Situasjonen er prekær og det blir stadig vanskeligere å ivareta Selskapets eiendeler gjennom normal drift. Dersom den foreslåtte løsningen blir vedtatt, vil Noreco være sikret en finansiell plattform som vil gjøre det mulig for Selskapet å beskytte og optimalisere sine verdier i et krevende marked, tilføyer Augustson.

Kontakt:
Silje Augustson, styreleder. Tlf.: +47 992 83 900
Tommy Sundt, administrerende direktør. Tlf.: +47 992 83 900
Odd Arne Slettebø, finansdirektør. Tlf.: +47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: +47 913 10 458

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 49 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com