Invitasjon til Noreco 1. kv 08 presentasjon / webcast

Noreco vil presentere resultater for 1. kv 2008 på torsdag 24. april 2008 kl 9. Presentasjonen vil foregå på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen kan også følges på webcast på Norecos hjemmeside www.noreco.com eller på www.oslobors.no/webcast.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (992 83 856)

Abonner