Invitasjon til Noreco 1. kv 2010 presentasjon / webcast

Stavanger, 14 april 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco vil presentere resultater for 1. kv 2010 torsdag 29. april kl 08.30. Presentasjonen vil finne sted på Felix konferansesenter, bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen kan også følges på webcast på Norecos hjemmeside www.noreco.com


Kontakt:
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (992 83 856)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner