Invitasjon til Noreco 2. kvartal 2012 presentasjon og webcast

Stavanger, 26. juli 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) vil presentere resultater for 2. kvartal 2012 torsdag 9. august 2012 klokken 08.30.

Presentasjonen vil finne sted på Shippingklubben, Haakon VIIs Gate 1, Oslo. Presentasjonen kan også følges på webcast på Norecos hjemmeside www.noreco.com

Kontakt: 
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, +47 91 889 889

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner