Invitasjon til ordinær generalforsamling

Stavanger 7. april 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) Vedlagt er innkalling til ordinær generalforsamling i Noreco.

Generalforsamlingen finner sted 28. april 2011 kl 13.00 i våre lokaler Verksgata 1, 5 etg, 4013 Stavanger.

På dato for innkallingen var Nominasjonskomiteens arbeid ikke sluttført. Forslag til nytt styre, samt honorar for eksisterende styre og Nominasjonskomiteens medlemmer foreligger imidlertid nå, og er vedlagt innkallingen.

Innkallingen samt påmeldingsskjema (Vedlegg F) er sendt per post til alle aksjonærer med kjent adresse. Ved forespørsel fra en aksjonær vil Noreco oversende alle vedlegg vederlagsfritt per post til aksjonæren.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Kjetil Bakken direktør for strategi og investorkontakt  (+47 91 889 889)
Tone K Skartveit Corporate Planning Advisor (+47 992 83 882)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner