Invitasjon til ordinær generalforsamling

Stavanger 14. april 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) Vedlagt er innkalling til ordinær generalforsamlig i Noreco.

 

Generalforsamlingen finner sted 6. mai 2010 kl 15.00 i våre lokaler i Nykirkebakken 2, 6 etg, 4013 Stavanger. Det vil bli lett servering samme sted etter generalforsamlingen.

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt.

Einar Gjelsvik direktør for investorkontakt  (+47 992 83 856)

Tone K Skartveit Commercial Coordinator (+47 992 83 882)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12