Invitasjon til presentasjon av Noreco ifm børsnotering i morgen 9. november

Noreco (Norwegian Energy Company) noteres på Oslo Børs i morgen fredag 9. november.
I den forbindelse inviteres presse og andre interesserte til en presentasjon. 
 
Presentasjonen finner sted 9. november klokken 09.00 på Oslo Børs.
 
Administrerende direktør Scott Kerr og selskapets øvrige ledelse vil gi en presentasjon av Noreco
og selskapets strategi og fremtidsutsikter, samt være tilgjengelig for å svare på spørsmål.
 
Kontaktperson:
Einar Gjelsvik
VP Investor/External Relations
Tlf. 992 83 856

Abonner