Kansellering av NOR10 obligasjonseiermøte

Stavanger, 5. mars 2015: Se vedlagt melding til obligasjonseierne i NOR10 vedrørende kansellering av obligasjonseiermøte planlagt avholdt 9. mars 2015.

Contact:
investorrelations@noreco.com

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 47 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner