Kontrakt signert for leie av FPSO til Huntington

Stavanger, 9. november  2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) kan meddele at eierne av Huntington-feltet på britisk sokkel i dag har signert en leiekontrakt for den flytende produksjonsenheten (FPSO) Sevan Voyageur.

 

Sevan Voyageur befinner seg for tiden ved Nymo Verft i Arendal, hvor den gjennomgår en oppgradering av utstyret for gasskompresjon og vanninjeksjon. Enheten er planlagt installert på Huntington-feltet i fjerde kvartal 2011, og produksjonen er forventet å komme i gang i første kvartal 2012.

 

"Signeringen av denne kontrakten er en viktig milepæl for Huntington-utbyggingen. Huntington vil være Norecos første produserende felt i Storbritannia, og feltet vil gi et betydelig bidrag til selskapets samlede oljeproduksjon fra 2012 og utover. Feltet representerer også et springbrett for videre utforskingsaktivitet i Storbritannia, hvor vi har bygget en spennende leteportefølje," sier Scott Kerr, administrerende direktør i Noreco.

 

Huntington-feltet ble funnet i 2007. Den initielle utbyggingen konsentrerer seg om et reservoar i Forties-formasjonen av paleocen alder, som vil bli utvunnet med inntil fire produksjonsbrønner og to vanninjektorer. Produksjonsanlegget har en kapasitet på 30.000 fat olje per dag. Naturgass vil bli eksportert via rørledning gjennom CATS-systemet. Totale utbyggingskostnader er estimert til 320 millioner britiske pund. FPSO-kontrakten har en varighet på fem år, med opsjoner for forlengelser.

 

Huntington-feltet ligger i blokk 22/14b på britisk side av Nordsjøen. Noreco har en 20% eierandel i blokken. Operatør er E.ON Ruhrgas UK E&P (25% andel). Øvrige partnere er Premier Oil UK Limited (40%) og Carrizo Oil & Gas, Inc. (15%).

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, Chief Executive Officer (+47 99 28 38 90)
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner