KORREKSJON: Ekstraordinær generalforsamling i Noreco - nominasjonskomiteens innstilling til styre og nominasjonskomite

Stavanger, 31. januar 2014: Dette er en korreksjon av meldingen fra 30. januar 2014 kl.16:47 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Feil i lenker til eksterne websider.

Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA ("Noreco", ticker "NOR"), datert 14. januar 2014.

Som beskrevet i innkallingen er agendapunktene valg av styre og styreleder, og nominasjonskomité og leder.

Selskapets nominasjonskomité har foreslått at den ekstraordinære generalforsamlingen velger et nytt styre bestående av Morten Garman (styreleder)(ny), Hilde Drønen, Marika Svärdström (ny), Erik Henriksen (ny) og David Gair (ny) som aksjonærvalgte medlemmer. De ansattevalgte styrerepresentantene forblir uendret.

Selskapets nominasjonskomité foreslår videre at den ekstraordinære generalforsamlingen velger ny nominasjonskomite bestående av Tom Henning Slethei (formannny), Ole Rettedal og Morten Garman.

Om Morten Garman
Morten Garman er advokat og har lang erfaring som rådgiver innen de fleste forretningsjuridiske områder, herunder omfattende bistand innenfor finansieringsvirksomhet. Han arbeider med børs- og verdipapirrett, selskapsrett, internasjonal rett, rådgivning i tilknytning til kontrakter, transportrett, prosessoppdrag innenfor entreprise og offshorekontrakter, og benyttes som voldgiftsdommer i tvister innenfor disse rettsområder.

Morten Garman har omfattende styreerfaring og innehar tunge styreverv i større norske konsern og i utenlandske selskaper med internasjonal virksomhet.

Om Hilde Drønen
Hilde Drønen innehar for tiden stillingen som Finansdirektør i DOF ASA (siden 2004), og har bred erfaring fra offshore-sektoren. Hun har tidligere arbeidet som Finansdirektør i Bergen Yards AS, nå Bergen Group ASA (2003-2004), og som Group Controller for Møgster Gruppen (1995-2003). Drønen holder en mastergrad i økonomistyring og finans fra Handelshøyskolen BI, og juridisk grunnfag fra Universitetet i Bergen (UiB). Drønen er og har vært styremedlem for diverse selskaper, herunder DOF Subsea AS (iden 2005) og Sevan Marine AS (fra 2006- 2010) og Tide ASA (2005-2010).

Om Marika Svärdström
Marika Svärdström er rådgiver for Sabaro Investments Limited (http://www.sabaroinvestments.com, http://www.aquanirvanafoundation.com). Hun har en MBA fra IMD i Sveits og en mastergrad i energiteknologi fra Lund Institute of Technology i Sverige. Svärdström har 20 års internasjonal og kommersiell erfaring fra forskjellige industrier inkludert finansiell tjenesteytelse, energisektoren og telekom/IT. Tidligere roller inkluderer blant annet lederstillinger i Skandiabank (Sveits) AG og lederroller innen blant annet produkt- og tjenesteinnovasjon, strategi og markedsføring i GE Capital og Vattenfall AB. Hun har bodd og arbeidet i Sveits, Hong Kong, UK, Frankrike og Sverige.

Om Erik Henriksen
Erik Henriksen er rådgiver for Sabaro Investments Limited (http://www.sabaroinvestments.comhttp://www.aquanirvanafoundation.com). Han har utdannelse innen internasjonal shipping fra London School of Foreign Trade. Henriksen har i løpet av de siste 30 årene vært grunnlegger, forretningsutvikler og investor i forskjellige selskaper inkludert Telecomputing ASA, Intelecom ASA, Discoverer ASA, Tanker, Navigation ASA (alle selskapene har vært notert på Oslo Børs) samt flere privateide selskap som Trader Navigation (UK) Limited. Tidligere har Henriksen arbeidet for F.H Lorentzen & Co, Oslo, Stolt-Nielsen Group (Oslo og USA) R.S Platou (Oslo og Hawaii) og har ledet et joint venture selskap mellom R.S Platou og Erling Lorentzengruppen i Rio de Janeiro Brazil.

Om David Gair
Gair har en internasjonal bakgrunn som oljeingeniør, og mange års erfaring i ledende stillinger innen E&P ledelse og M&A leveranse i BP og Royal Bank of Canada. Gair er sivilingeniør fra Institute of Petroleum, og har en bachelorgrad i industriell kjem fra Kingston University.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Ole Rettedal, leder av nominasjonskomiteen (0047 906 82 052)
Svein Arild Killingland, CEO (0047 913 40 786)
Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner