KORREKSJON: NOR – Fratredelser fra styret

Report this content

Stavanger, 22. august 2013: Dette er en korreksjon av meldingen fra i dag kl.13:48 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Endring av kontaktinfo.

Styremedlemmene Erik Henriksen og Marika Svärdström har meddelt at de med virkning fra i dag fratrer fra styret i Noreco.

Henriksen og Svärdström har begge vært representanter for Sabaro Investments Ltd.

Styret vil i samråd med selskapets valgkomité på egnet tidspunkt vurdere om det skal innkalles til generalforsamling for å foreta eventuelt suppleringsvalg.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner