KORREKSJON: Noreco rapporterer resultat for andre kvartal 2012

Dette er en korreksjon av meldingen fra 07:00 09.08.2012 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Feil i overskrift på engelsk versjon.

Stavanger, 9. august 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) legger i dag fram resultatet for andre kvartal 2012, med en negativ EBITDA på 87 millioner kroner og et negativt nettoresultat på 93 millioner kroner.

«Resultatet for andre kvartal reflekterer høye letekostnader og en økning i produksjonen. Vi er i rute med den planlagte tredoblingen av produksjonen i 2012, og ser fram til et spennende leteboringsprogram i andre halvår», sier Einar Gjelsvik, administrerende direktør i Noreco.

Noreco-konsernet hadde driftsinntekter på 248 millioner kroner i andre kvartal 2012, en økning på 9 prosent sammenlignet med andre kvartal 2011 for videreført virksomhet. Økningen skyldes en gevinst fra salget av det danske oljefunnet 7/06 Rau.

Produksjonen i andre kvartal var 4.317 fat oe per dag, opp fra 4.053 fat oe per dag for tilsvarende periode året før (ekskl. solgte felt) som følge av at Oselvar-feltet kom i produksjon i april. Gjennomsnittlig realisert pris i kvartalet for olje, gass og NGL, justert for resultateffekten av salgsopsjoner som utløp i kvartalet, ble 97 dollar per fat oe, mot 112 dollar per fat oe for andre kvartal 2011.

Rau-funnet i lisens 7/06 i Danmark ble avhendet i andre kvartal. Dette resulterte i en gevinst på 23 millioner kroner som er ført som annen inntekt. Transaksjonen er uten vederlag, og gevinsten skyldes en reversering av negativ merverdi.

Produksjonskostnader i andre kvartal ble 46 millioner kroner, ned fra 59 millioner kroner for samme kvartal i fjor for videreført virksomhet, og ned fra 73 millioner kroner i første kvartal 2012. Produksjonskostnadene ble positivt påvirket av tilbakeføring av tidligere avsetninger på rundt 20 millioner kroner.

Letekostnader utgjorde 226 millioner kroner, noe som reflekterer to tørre brønner som ble boret i kvartalet.

EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer) i andre kvartal 2012 ble negativt med 87 millioner kroner, sammenlignet med et overskudd på 11 millioner kroner i andre kvartal 2011 for videreført virksomhet.

Nedskrivninger kom på 108 millioner kroner, knyttet til Cortina-funnet i lisens PL471 som ble gjort i 2011. En ny evaluering i juni 2012 konkluderte med at funnet for tiden ikke anses for å ha kommersiell verdi.

Resultat for andre kvartal ble et tap på 93 millioner kroner, på linje med resultatet for andre kvartal 2011 for videreført virksomhet.

Rapport og presentasjon for andre kvartal 2012 er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco presenterer resultatene for andre kvartal 2012 i dag klokken 08.30 CET. Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direktør Einar Gjelsvik og vil finne sted i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Presentasjonen kan også følges via webcast på www.noreco.com live og i arkivert versjon.

Kontakter:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør, +47 992 83 856
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, +47 91 889 889

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12