KORREKSJON: Endringer i finansiell kalender 2014

Dette er en korreksjon av meldingen fra 28. mars 2014 kl.13:15 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Feil i nye datoer

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har endret datoer i finansiell kalender for 2014.

Presentasjon av 1. kvartal 2014 er endret fra 15. mai til 20. mai.
Presentasjon av 2. kvartal 2014 er endret fra 21. august til 14. august.
Presentasjon av 3. kvartal 2014 er endret fra 13. november til 18. november.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner