Lite gassfunn i Norskehavet

Stavanger, 31. august 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder at boringen av utforskingsbrønn 6407/5-2S i lisens PL471 i Norskehavet er i ferd med å bli avsluttet, og har resultert i et mindre gassfunn.

Brønnens formål var å påvise hydrokarboner i Chamonix-prospektet, en stratigrafisk felle i øvre kritt (Lysing-formasjonen), samt i Cortina-prospektet i jura. Lysing-formasjonen viste seg å være tett, men i Rogn- og Garnformasjonene i jura ble det påvist gass i en kolonne på totalt omlag 40 meter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking som vil gi viktig informasjon i vurderingen av øvrige prospekter i nærheten. Partnerne vil nå vurdere mulighetene for å knytte funnet opp mot eksisterende infrastruktur i området.

Partnerne i lisens PL471 er OMV (operatør, 50 prosent), Noreco (30 prosent) og Valiant (20 prosent).

Kontakt:
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt, +47 91 889 889

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner