Materiell til telefonkonferanse om tredje kvartal

Stavanger, 1. desember 2014: Vedlagt er praktiske opplysninger og presentasjonsmateriell som det vil bli vist til under dagens telefonkonferanse vedrørende Norecos rapport for tredje kvartal 2014.

Telefonkonferansen starter kl. 10.00 norsk tid. Vennligst benytt telefonnummer 800 88 860 fra Norge eller +47 23 18 45 00 fra utlandet, og konferansekode 826932# for å delta på telefonkonferansen. Ring gjerne inn noen minutter før møtestart for å lette registreringen av deltakere.

Etter en kort innledende redegjørelse vil det være mulig å få svar på spørsmål. Eventuelle spørsmål bes sendt til investorrelations@noreco.com, helst i forkant av telefonkonferansen. Spørsmål som ikke blir besvart i telefonkonferansen, vil bli besvart per epost i etterkant.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
investorrelations@noreco.com

***
Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker