Meldepliktig handel

Stavanger, 18. april 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har solgt egne obligasjoner i markedet for pålydende 200 millioner kroner. Salget omfatter 71 millioner kroner i obligasjonen NOR04 samt 129 millioner kroner i obligasjonen NOR05, med forfall henholdsvis i november 2014 og desember 2013. Norecos egen beholdning av disse obligasjonene etter dette er null.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner