Meldepliktig handel

Stavanger, 19 januar 2012:  Arnstein Wigestrand, styremedlem i Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), har kjøpt 10 000 aksjer i Noreco til NOK 6,42 pr aksje.

Ny beholdning for Arnstein Wigestrand er 60 000 aksjer i Noreco.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner