Meldepliktig handel

Stavanger, 18 januar 2011: IKM Industri-Invest AS har kjøpt 477 963 aksjer i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) til kurs 6,0056 kroner. IKM Industri-Invest AS er kontrollert av Ståle Kyllingstad som er styreleder i Noreco.

Ny beholdning for IKM Industri-Invest AS er 22.423.998 aksjer i Noreco.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kjetil Bakken, Direktør for investorkontakt, +47 91 889 889

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner