Meldepliktig handel

Stavanger, 22 august 2011: IKM Industri-Invest AS har kjøpt 500 000 aksjer i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) til kurs 5,56 kroner. IKM Industri-Invest AS er kontrollert av Ståle Kyllingstad som er styreleder i Noreco.

Ny beholdning for IKM Industri-Invest AS er 18.569.084 aksjer i Noreco.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner