Meldepliktig handel

Stavanger, 4. april 2011: Styret i Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) har i samsvar med selskapets gjeldende opsjonsprogram besluttet å utstede opsjoner til selskapets ledelse og ansatte.

 

Totalt 3.295.625 opsjoner er vedtatt utstedt, hver med en utøvelsespris på NOK 14,85 per aksje. Opsjonene kan utøves i en periode fra 3 til 5 år fra dato for tildeling.

 

Følgende primærinnsidere har blitt tildelt opsjoner:

 

Navn - antall opsjoner - ny beholdning opsjoner - beholdning aksjer

Kjetil Bakken - 83 502 - 89 372 - 15 416

Erik Borg - 36 062 - 124 805 - 11 128

Birte N Borrevik - 99 743 - 351 543 - 215 933

Ellen Sandra Bratland - 94 277 - 175 691 - 61 010

Simon Campbell - 37 522 - 135 971 - 101 698

Lars Fosvold - 94 277 - 239 246 - 136 111

Stig Frøysland - 96 657 - 340 400 - 121 180

Einar Gjelsvik - 176 382 - 371 122 - 119 993

Liselotte Kiørboe - 30 211 - 92 123 - 11 531

Odd Kjørholt - 36 014 - 132 186 - 49 610

Bård Lærum - 34 107- 117 388 - 54 329

Thor Arne Olsen - 121 116- 417 447 - 1 368 048

 

Kontakt:
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner