Meldepliktig handel

Stavanger, 2. mars 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR)

I samsvar med selskapets opsjonsprogram vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 14. januar 2008 og ordinær generalforsamling 27. mai 2009 har Noreco's styre besluttet å utstede opsjoner til selskapets ledelse og ansatte. Totalt 1 934 679 opsjoner er vedtatt utstedt, hver med en utøvelsespris  på NOK 17,00 per aksje. Opsjonene kan utøves i en periode fra 3 til 5 år fra dato for tildeling.

 

Følgende primærinnsidere har blitt tildelt opsjoner:

 

Navn - antall opsjoner - ny samlet beholdning (aksjer + opsjoner)

Birte N Borrevik  - 67 673 - 440 057

Stig Frøysland  - 65 579 - 341 481

Einar Gjelsvik - 52 995 - 299 418

Malin E Flor Helgesen  -  16 642 -110 531

Scott Kerr  - 119 670 - 2 205 981

Rune Martinsen  - 72 506 - 976 807

Jan Nagell - 70 226 - 359 379

Thor Arne Olsen  - 82 174 - 1 623 459

Søren Poulsen  - 23 481 - 99 272

Synnøve Røysland  - 65 727 - 272 224

Lars Fosvold - 61 907 - 260 640

 

 

Kontakt:

Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 992 83 856)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner