Meldepliktig handel

Stavanger, 4. mars 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR)
 I samsvar med selskapets opsjonsprogram vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 14. januar 2008 og ordinær generalforsamling 25. april 2008 har Noreco's styre besluttet å utstede opsjoner til selskapets ledelse og ansatte.

Totalt 3 553 664 opsjoner er vedtatt utstedt, hver med en utøvelsespris  på NOK 11,01 per aksje. Opsjonene kan utøves i en periode fra 3 til 5 år fra dato for tildeling.

 Følgende primærinnsidere har blitt tildelt opsjoner:  

Navn - antall opsjoner - ny samlet beholdning (akjser+ opsjoner)
Birte N Borrevik  - 126 808  -  314 422             
Stig Frøysland  - 122 885  -  219 904
Einar Gjelsvik - 96 494  -  213 318
Malin E Flor Helgesen  -  30 884  - 88 733
Scott Kerr  - 230 971  - 2 000 995
Rune Martinsen  - 135 865  - 868 470
Jan Nagell - 131 593  - 234 263
Thor Arne Olsen  - 153 981  - 1 449 848
Søren Poulsen  - 46 429  -  60 776
Synnøve Røysland  - 133 747  - 189 549
Reinert Seland   126 808  -  1 312 891

 For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 
 

Abonner