Meldepliktig handel

Stavanger, 28. april 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Følgende primærinnsidere i Noreco har i dag tegnet aksjer i Noreco til en kurs på 23,50 kr pr aksje.
 
Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning framgår av tabellen nedenfor.
Name                   Bought             New share holding
Scott Kerr            25 500             1 590 878
Lars Takla            30 000             1 461 436
Roger O`Neil        20 000                289 444
John Hogan           20 000               354 528

Abonner