Meldepliktig handel

Report this content

1. mars 2013: IKM Industri-Invest AS har kjøpt 1.000.000 aksjer i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) til kurs 3,90 kroner. IKM Industri-Invest AS er kontrollert av Ståle Kyllingstad som er styreleder i Noreco. Ny beholdning er 36.769.099 aksjer, som tilsvarer 10,34 % av aksjekapitalen og stemmene i Noreco.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner