Meldepliktig handel

Stavanger, 5. desember 2013: IKM Industri-Invest AS har i dag solgt 564 516 A-aksjer i Norwegian Energy Company ASA (Noreco). 

Aksjene er solgt til ansatte i IKM Industri-Invest AS, til kurs 3,1 kroner per A-aksje, hvilket tilsier en pris på 0,1 kroner per ordinære aksje. IKM Industri-Invest AS er kontrollert av Ståle Kyllingstad som er styreleder i Noreco.

– Ansatte i IKM Industri-Invest deler min tro på potensialet i Noreco og ønsket å være med. Jeg mener det er positivt for alle parter at de får mulighet til å satse egne penger på en slik investering, sier Kyllingstad.

Etter transaksjonen eier IKM Industri-Invest 46 972 889 ordinære aksjer og 31 693 484 A-aksjer i Noreco, hvilket tilsvarer 22,11 prosent av stemmene i selskapet etter gjennomført rettet emisjon, men før den annonserte reparasjonsemisjonen.

Etter konvertering av A-aksjer til ordinære aksjer og gjennomført reparasjonsemisjon (forutsatt fulltegning) vil beholdning være 1 029 470 889 aksjer, tilsvarende 18,20 prosent av stemmene og aksjekapitalen i selskapet.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner