Melding om transaksjon i henhold til Vphl. §4-1

Stavanger, 25. januar 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -OSE:NOR),


I henhold til insentivprogram for de ansatte i Noreco, godkjent av generalforsamling avholdt 27. mai 2009, har Noreco utbetalt bonus for 2009 til de ansatte. I samsvar med insentivprogrammet kan de ansatte benytte opp til 50 % av sin bonus til å kjøpe Noreco aksjer til markedspris. I tillegg er enkelte av de ansatte berettiget til aksjer som en del av en pensjonsordning i insentivprogrammet.

Som en følge av dette, har styret vedtatt en kapitalforhøyelse på NOK 1.873.271,10 ved å utstede 604 281 aksjer. Aksjene vil bli utstedt etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Følgende primærinnsidere har tegnet aksjer under de ansattes insentivprogram:

- Scott Kerr har 22. januar 2010 tegnet 50 338 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 1 745 626 aksjer.

- Rune Martinsen har 22. januar 2010 tegnet 27 254 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 715 339 aksjer.

- Jan Nagell har 22. januar 2010 tegnet 27 913 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 89 963 aksjer.

Thor Arne Olsen har 22. januar 2010 tegnet 42 394 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 1 327 128 aksjer.

- Stig Frøysland har 22. januar 2010 tegnet 26 641 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 90 160 aksjer.

-Birte N Borrevik har 22. januar 2010 tegnet 29 266 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 181 995 aksjer.

Einar Gjelsvik har 22. januar 2010 tegnet 12 978 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 100 183 aksjer.

Lars Fosvold har 22. januar 2010 tegnet 22 862 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 110 067 aksjer.

Malin E Flor Helgesen har 22. januar 2010 tegnet  2 185 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 19,65 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 43 247 aksjer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner