Myndighetene godkjenner oppstart på Siri

Stavanger, 23. desember 2013 – Den danske Energistyrelsen har godkjent en midlertidig produksjonsløsning på Siri-plattformen. 

I følge DONG Energy som er operatør for feltene i Siri-området, innebærer dette at produksjon fra Nini, Nini Øst og Cecilie kan gjenopptas i første kvartal 2014.

Den midlertidige løsningen innebærer at stabilisert råolje vil bli overført direkte til et tankskip. Spesifikke driftsbestemmelser vil bli gjort gjeldende. Blant annet vil alt personell bli demobilisert når signifikant bølgehøyde ved plattformen overstiger seks meter. Dette gjør det vanskelig å forutsi produksjonsnivået på feltene, spesielt i de værharde vintermånedene.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner