NOR01: Noreco utøver retten til å tilbakekjøpe samtlige obligasjoner

Stavanger, 30 November, 2009: Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet" - OSE:NOR) har i dag gjennomført tilbakekjøpet av NOR01 obligasjonene (NO 001037906.8).
 
Melding om tidlig tilbakekjøp av NOR01 obligasjonene på totalt utestående NOK 1.840 millioner til 103% av pari ble gitt av Selskapet i henhold til låneavtalen. Melding om tidlig tilbakekjøp av NOR02 (NO 001037907.6) ble gitt samtidig med NOR01.
 
Tilbakekjøp av de utstående obligasjonene er i dag gjennomført i henhold til låneavtalen.  
 
Kontakter:
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)
Jan Nagell, CFO (+47 99 49 72 71)

Abonner