NOR02: Noreco utøver retten til å tilbakekjøpe samtlige obligasjoner

Stavanger, 30 November, 2009: Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet" - OSE:NOR) har i dag gjennomført tilbakekjøpet av NOR02 obligasjonene (NO 001037907.6).
 
Melding om tidlig tilbakekjøp av NOR02 obligasjonene på totalt utestående NOK 400 til 103% av pari ble gitt av Selskapet i henhold til låneavtalen. Melding om tidlig tilbakekjøp av NOR01 (NO 001037906.8) ble gitt samtidig med NOR02.
 
Tilbakekjøp av de utstående obligasjonene er i dag gjennomført i henhold til låneavtalen.  
 
Kontakter:
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)
Jan Nagell, CFO (+47 99 49 72 71)
 

Abonner