Noreco - Årlig reserverapport for 2007

Stavanger, 11. april 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), Noreco rapporterer sin første årlige reserverapport i dag.
 
Norecos totale 1P reserver er 18,8 millioner fat oljeekvivalenter, 2P reserver er 31 millioner fat oljeekvivalenter og betingede ressurser er 102.1 mmmboe. Norecos reserveklassifisering er basert på Styringssystemet for Petroleumsressurser utgitt av Society of Petroleum Engineers (SPE) i 2007. Systemet er et anerkjent ressursklassifiserings­system i samsvar med Børssirkulære 2/2007
 
De rapporterte reserveanslagene for de danske feltene i produksjon er utarbeidet av DeGoyler and MacNaughton, en uavhengig tredjepart, basert på feltdata fra Noreco og lisenspartnerne. For de norske feltene er reserveanslaget utarbeidet av erfarne fagpersoner i Noreco. Betingede ressurser ble verifisert av Senergy, en uavhengig tredjepart, i 4 kvartal 2007.
 
Dette er den første gangen Noreco gjør en årlig reserve rapport. Ihht SPE systemet, har alle de 15 funnene i porteføljen blitt klassifisert som betingede ressurser. Ressursestimatene for disse funnene er uendret fra estimatene som var inkludert i Norecos prospekt av 1. november 2008. Flere av funnene er i ferd med å bli foreslått for utbygging, og forventes å bli overført fra betingende ressurser til reserver innen slutten av 2008.
 
Den årlige reserverapporten utgjør en del av Norecos årsrapport for 2007, som ble publisert i dag.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner