Noreco - fjerde kvartal og foreløpig resultat 2008

God drift

Stavanger, 19. februar 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Oljeselskapet Noreco rapporterte sterke operasjonelle tall i fjerde kvartal 2008.
 
Resultat
Noreco hadde i fjerde kvartal 2008 driftsinntekter på 541 millioner kroner, noe som var 21% høyere enn fjerde kvartal 2007. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på 221 millioner kroner, og resultatet etter skatt var -25 millioner kroner. Selskapet hadde en sterk kontantbeholdning på 867 millioner kroner ved utgangen av 2008.
 
Høyere produksjon og reserver
Produksjonen til Noreco var i fjerde kvartal 2008 på 14.900 fat oljeekvivalenter per dag, en oppgang på 42 prosent fra fjerde kvartal 2007. I desember noterte Noreco ny produksjonsrekord på 16.100 fat per dag. Gjennom året har Noreco økt sine påviste og sannsynlige reserver (2P) med 7.5 millioner fat oljeekvivalenter, som gir en reserve erstatningsrate på 145 prosent. 
 
Suksessrikt leteprogram
Noreco har i 2008 hatt et meget vellykket boreprogram, hvor ni av elleve lete- og avgrensningsbrønner har vært suksessfulle. I fjerde kvartal ble det gjort ett nytt funn på Brage feltet som allerede er i produksjon. I den 25 lisensrunden på britisk sokkel ble Noreco tildelt seks lisenser.
-Vi har hatt et suksessrikt boreprogram i 2008, og programmet fortsetter i 2009 og 2010.  Dette vil føre til økt produksjon for selskapet, sier Scott Kerr.
 
Restrukturering av gjeld
Noreco har gjennomført flere tiltak for å redusere gjeld og rentekostnader i 2008. I fjerde kvartal nedbetalte selskapet 560 millioner kroner av selskapets obligasjonslån.. Noreco vil fortsette å jobbe med kapitalstrukturen for konsernet for å stille enda bedre rustet til videre vekst.  
 
Verdifulle salgsopsjoner
Noreco oppnådde en pris på 58 dollar per fat i fjerde kvartal, noe som er høyere enn referanseprisen på grunn av at Noreco eier oljesalgsopsjoner på 75 og 50 dollar per fat. Verdien av disse opsjonene ble fastsatt til 547 millioner kroner ved slutten av året.
 
2009 utsikter
Noreco vil fortsette å vokse gjennom de omfattende aktivetetene som er planlagt for 2009. Åtte nye lete- og avgrensningsbrønner med et betydelig ressurspotensiale vil bli gjennomført, og selskapet planlegger oppstart av oljefeltet Nini Øst i fjerde kvartal 2009. Norecos daglige produksjon i 2009 er ventet å ligge i overkant av 14.000 fat oljeekvivalenter per dag.
 
Rapport for fjerde kvartal og presentasjon
Rapport for fjerde kvartal og presentasjon er vedlagt, og er også tilgjengelig på www.oslobors.no og www.noreco.com. Noreco vil holde en presentasjon torsdag 19. februar klokken 08:30 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen vises også som webcast. Webcast-sendingen vil være tilgjengelig på www.noreco.com og på www.oslobors.no/webcast, både som direktesending og senere i arkivert versjon. 
 
For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør i Noreco, +47 99 28 38 90
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt i Noreco, +47 99 28 38 56