Noreco fornyer og utvider lånefasiliteter

Stavanger, 17. september 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) melder at selskapet har fornyet og utvidet sine banklån, som består av et reservebasert lån og et letelån.


- Disse bankfasilitetene er viktige elementer i Noreco's finansiering, og vil understøtte våre omfattende aktiviteter innen leting og utvikling i tiden som kommer. Lånene representerer en fleksibel kapitalkilde til attraktive betingelser for selskapet, sier administrerende direktør Scott Kerr.

Letelånet utvides med 500 millioner kroner til 1.550 millioner kroner. Denne trekkfasiliteten benyttes til å finansiere inntil 70 prosent av selskapets letekostnader i Norge. Lånet tilbakebetales med tilhørende skatterefusjon det påfølgende år. Konsortiet for denne fasiliteten består av fire banker og er ledet av Sparebank 1 SR-Bank. Rentebetingelser er NIBOR pluss 3%.

For det reservebaserte lånet er den samlede lånerammen fra bankene i konsortiet satt til 320 millioner dollar. Ved utgangen av andre kvartal 2010 hadde selskapet trukket 235 millioner dollar på denne fasiliteten. Lånet er sikret med pant i Noreco's produserende felt og datterselskap i Danmark. Konsortiet består av åtte banker og er ledet av BNP Paribas. Rentebetingelser er LIBOR pluss 2,5-3,5%. Siste forfall er forlenget med ett år til 31.12.2014.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner