Noreco fortsetter med aktiv porteføljeforvaltning

Stavanger, 10. juli 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco annonserer to transaksjoner for å styrke porteføljen. 
 
 - Vi har en voksende portefølje på 7 produserende felt, 21 funn og over 50 lisenser, og transaksjonene annonsert i dag er en del av vårt aktive, pågående porteføljeforvaltningsprogram, sier administrerende direktør Scott Kerr.
 
Noreco har i inngått en avtale om å kjøpe en 30% eierandel i lisens 471 i Norge fra Sagex Petroleum Norge AS. Lisensen ligger rett nord for lisens 348 hvor Noreco nylig annonserte oljefunnet Gygrid; det tredje funnet i lisensen. Det er betydelig prospektivitet i kritt og midre jura bergarter i lisens 471, og lisensen har et potensial på over 300 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. En letebrønn er planlagt i 2010 eller 2011. Et kart og mer detaljer om lisensen er vedlagt.
 
- Denne transaksjonen styrker vår posisjon i dette produktive området i Norskehavet.  Basert på våre olje- og gassfunn i nabolisensen og vår kjennskap til dette området har vi stor tro på leteprospektene i lisens 471, sier Lars Fosvold, direktør for leteaktiviteter i Noreco.
 
Noreco har også inngått en avtale om å selge en 20% eierandel i lisens 442 i Norge til Svenska Petroleum Exploration AS. Etter gjennomføring av transaksjonen vil Noreco ikke ha noen eierandel i lisensen, og vil dermed ikke delta i den planlagte brønnen i lisensen i 2009.
 
Effektiv dato for transaksjonene med lisens 471 og 442 er hhv 1. juli 2009 og 1. januar 2009. Gjennomføring av transaksjonene er avhengig av alminnelige godkjennelser.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 

Abonner

Dokumenter og linker