Noreco gjennomfører en vellykket plassering av nye obligasjonslån

Stavanger, 19. oktober 2009: Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet" - OSE:NOR) har plassert 2 milliarder kroner i to nye obligasjonslån. De nye lånene vil bli brukt til å refinansiere selskapets to eksisterende obligasjonslån NOR01 og NOR02. Denne transaksjonen ytterligere utvider Norecos finansielle kapasitet og reduserer lånekostnadene til Selskapet.
 
- Vi er veldig fornøyd med interessen blant norske og internasjonale investorer for de nye obligasjonslånene. Den vellykkede refinansieringen av obligasjonslånene og den nylig gjennomførte emisjonen på 1,2 milliarder kroner styrker den finansielle stillingen til Selskapet betraktelig og gir oss et solid fundament for verdiskapning fra vår store lisensportefølje, sier administrerende direktør i Noreco, Scott Kerr.
 
De to nye obligasjonene (de "Nye Obligasjonene") vil være på henholdsvis 750 millioner kroner for 3 års obligasjonene og 1250 millioner kroner for 5 års obligasjonene. De Nye Obligasjonene var betydelig overtegnet og ble satt i den nedre enden av prisintervallet som gir 3 års "FRN" obligasjonene en kupong på 3 måneders NIBOR + 7,9% p.a. og 5 års fastrente obligasjonene en kupong på 12,9% p.a. Lånene forfaller i sin helhet etter henholdsvis 3 og 5 år. Oppgjørsdato for de Nye Obligasjonene er satt til 20. november 2009. Det vil bli søkt om notering av de Nye Obligasjonene på Oslo Børs.
 
- Denne refinansieringen utsetter forfall for lånene, reduserer lånekostnadene og gir oss også en enklere struktur på lånebetingelsene noe som gir selskapet økt fleksibilitet, sier Scott Kerr.
 
Etter den vellykkede plasseringen av de Nye Obligasjonene vil de to eksisterende obligasjonene NOR01 (NO 001037906.8) og NOR02 (NO 001037907.6) på totalt 2.240 millioner kroner (til sammen de "Eksisterende Obligasjonene") bli tilbakekjøpt på kurs 103% av pari i henhold til Selskapets tilbakekjøpsrett i de relevante låneavtalene. Melding om tidlig tilbakekjøp av samtlige Eksisterende Obligasjoner vil bli sendt til obligasjonseierne. Investorer i de Eksisterende Obligasjonene som tegnet seg i de Nye Obligasjonene vil bli tatt ut av de Eksisterende Obligasjonene på tilbakekjøpsprisen på oppgjørsdagen for de Nye Obligasjonene mens det resterende utestående beløpet i de Eksisterende Obligasjonene vil bli tilbakekjøpt rundt 1. desember 2009 på tilbakekjøpsprisen (endelig dato blir satt av Norsk Tillitsmann). 
 
 
Pareto Securities var "Sole Lead Manager" for de Nye Obligasjonene, mens BNP Paribas, First Securities og SEB Merchant Banking var "Co-Managers".
 
Kontakter:
Scott Kerr, CEO (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, Vice President Strategy & IR (+47 99 28 38 56)

Abonner