Noreco har mottatt forhåndsaksepter fra 2/3 for refinansieringsforslaget

Stavanger, 16. mars, 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), med referanse til melding datert den 11. mars 2009. Noreco har mottatt forhåndsaksept fra mer enn 2/3 av obligasjonseierne for den foreslåtte refinansieringen av eksisterende 2.240 millioner kroners obligasjonslån (OSE:NOR01, NOR02).  Forslaget krever 2/3 flertall for å kunne gjennomføres.
 
Forlenget løpetid
Norecos forslag er å  nedbetale 1.000 millioner kroner innen nåværende forfallsdato i juli 2010 gjennom to avdrag på 500 millioner kroner (i desember 2009 og i juli 2010). Nedbetalingene vil bli gjennomført til 103 prosent av pålydende verdi. 50 prosent av gjenstående obligasjonslån i juli 2010 vil bli nedbetalt i juli 2011 og resterende i april 2012 til 107 prosent av pålydende. Ytterligere detaljer rundt forslaget finnes i den vedlagte innkallelsen til obligasjonseiermøtet.
 
Det er kalt inn til obligasjonseiermøte den 20 mars, 2009 for å stemme over de foreslåtte endringer i Norecos lånebetingelser. Noreco har allerede mottatt forhåndsaksept fra over 2/3 av obligasjonseierne, og dette sikrer at Noreco`s forlag gjennomføres.. I henhold til låneavtalen krever Noreco`s forslag at 2/3 av obligasjonsierene er tilstede på obligasjonseiermøtet. Noreco har allerede mottatt forhåndsaksepter fra 2/3 av obligasjonserine.
 
 
Pareto Securities AS er finansiell rådgiver i forbindelse med transaksjonen.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt(+47 992 83 856)
 

Abonner