Noreco har plassert nytt obligasjonslån

Stavanger, 1. April 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE: NOR) har plassert en ny 5 års senior sikret obligasjon. Nettoprovenyet fra obligasjonsemisjonen vil bli brukt til (i) finansiering av Norecos andel av kostnadene relatert til utbyggingen av Oselvar og (ii) andre petroleumsaktiviteter på norsk kontinentalsokkel.

Lånebeløpet er NOK 600 millioner, fordelt på en fast rente-transje og en flytende rente-transje med renter på henholdsvis 10.25% og NIBOR + 6.00%. Oppgjørsdato er ventet å være 27. April 2011. Det vil bli søkt om notering av den nye obligasjonen på Oslo Børs.

First Securities og Pareto Securities var joint managers og SEB Merchant Banking var co-manager for obligasjonsemisjonen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Rebekka Glasser Herlofsen, CFO (+47 916 60 269)
Kjetil Bakken, VP Strategy and Investor Relations (+47 91 889 889)Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner