Noreco har plassert nytt obligasjonslån

Stavanger, 18. november 2010, Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR) har plassert et nytt 3 års obligasjonslån på totalt NOK 700 millioner. Provenyet vil bli brukt til refinansiering av eksisterende ALXO02 obligasjoner samt generelle selskapsformål.

 

Det nye obligasjonslånet er på NOK 700 millioner med 3 års løpetid utstedt av Norwegian Energy Company ASA. Obligasjonen ble plassert med en flytende kupongrente på 3 måneders NIBOR + 8,0% p.a. Oppgjørsdato for det nye lånet er forventet 6. desember 2010. Det vil bli søkt om notering av det nye lånet på Oslo Børs.

 

I forbindelse med plasseringen blir NOK 146 millioner av det utstående ALXO02 obligasjonslånet (ISIN NO 0011030127.8) kjøpt tilbake av selskapet. ALXO02 er et senior sikret obligasjonslån utstedt av Altinex Oil Norway AS på totalt NOK 300 millioner som forfaller 9. februar 2011.

 

Tilretteleggere for det nye obligasjonslånet er Pareto Securities, First Securities, DnB NOR Markets og SEB Merchant Banking.

 

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:
Jan Nagell, CFO (+47 99 49 72 71)
Kjetil Bakken, IR Manager (+47 91 88 98 89)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner