Noreco inn i Barentshav-lisens

Stavanger, 4. juli 2012: Norwegian Energy Company (Noreco) har inngått en avtale med Lundin Petroleum (operatør) og Det Norske om å kjøpe en 20 prosent andel i lisens PL492 i Barentshavet.

Lisens PL492 ligger i det vestlige Barentshav, i det sørvestlige hjørnet av Loppa-høyden. Lisensen ligger langs en trend med flere påviste funn, inkludert Skrugard 65 kilometer mot nord, og det mindre Skalle-funnet i nabolisensen mot sør. Hovedmålet i lisensen er sandsteinreservoarer av trias alder, og det er også identifisert tilleggspotensiale i dypereliggende strukturer av perm alder. Det planlegges for en utforskingsbrønn i 2013/14.

Avtalen krever godkjenning av norske myndigheter.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker