Noreco inn i letelisens i Danmark

Stavanger, 1. juni 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) har inngått en avtale med Elko Energy om å overta 47% av lisens 02/05 i Danmark, og bli operatør for lisensen. Elko vil beholde 33% av lisensen, mens Nordsøfonden eier de resterende 20%.

Lisens 02/05 ligger på Ringkøping Fyn-ryggen, og inneholder flere store kalk- og Rotliegendes-prospekter. Borekostnadene i området forventes å være moderate som følge av grunne vanndyp og relativt grunne boremål. Partnerskapet gjennomfører for tiden tekniske studier for å optimalisere plasseringen av den første letebrønnen som er planlagt boret i 2011.

Noreco vil refundere 959 000 US dollar til Elko for sin 47% andel av tidligere påløpte kostnader i lisensen. Dersom det påvises hydrokarboner i den første letebrønnen, har Noreco forpliktet seg til å dekke Elkos andel av kostnadene knyttet til produksjonstesting av brønnen.

Effektiv dato for transaksjonen er 1. april 2010. Avtalen forutsetter godkjennelse fra Energistyrelsen i Danmark.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner